Polski English German  
 
0
Koszyk jest pusty

WARTOŚĆ: 0.00 PLN
 
Nowości

Informacje dla klientów - RODO


KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA KLIENTÓW F.H. Beti Dekor Beata Grekel


RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

F.H. Beti Dekor Beata Grekel
Bądzów 131, 67-222 Jerzmanowa
nip 693 173 14 99
meil:biuro@betidekor.pl
tel.724452545

2. Inspektor Ochrony Danych:

Adres mailowy: biuro@betidekor.pl
Adres korespondencyjny: Badzów 131, 67-222 Jerzmanowa
Telefon kontaktowy: 724452545

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
- wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy (np. kontakt telefoniczny lub mailowy, w tym w celu przesłania oferty, ustalenia terminu spotkania, przekazania produktów, rozliczenia) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:

  • marketingu bezpośredniego Administratora,

  • przygotowywania i prowadzenia raportów / statystyk;

  • zabezpieczenia i dochodzenia / windykacji ewentualnych roszczeń,

  • badania satysfakcji klienta,

  • w celach statystycznych;

  • w celach informowania Państwa o organizowanych przez Administratora przedsięwzięciach edukacyjnych;

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

- Imię oraz nazwisko;
- Adres korespondencyjny;
- Adres e-mail;
- Numer telefonu.

5. Źródło pozyskania danych

Państwa dane posiadamy:

1) od Państwa lub
2) z publicznie dostępnych źródeł (np. KRS, CEIDG, strona internetowa).

6. Informacje o odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

1) Podmioty dostarczające i utrzymujące systemy informatyczne;
2) Podmioty świadczące usługi księgowe;
3) Podmioty z grupy kapitałowej;
4) Podmioty prowadzące w imieniu Administratora działania sprzedażowe oraz regulacyjne / formalno – prawne;
5) Podmioty organizujące oraz prowadzące działania promocyjne lub marketingowe w imieniu Administratora (w tym m.in. akcje promocyjne, mailing, SMS, programy lojalnościowe);

7. Przekazywanie danych do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego):

Firma nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Okres, przez który dane będą przechowywane:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń wynikający z Kodeksu Cywilnego, a także przez okres wymagany przez przepisy rachunkowe i podatkowe, od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. W zakresie niektórych roszczeń okres przedawnienia, a zatem i okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji na Państwa rzecz działań w ramach marketingu bezpośredniego do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu na takie przetwarzanie.
Dane osobowe przetwarzane w innych prawnie usprawiedliwionych interesach także będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu na takie przetwarzanie.

9. Informacje o przysługujących uprawnieniach:

Mają Państwo prawo:

- żądania dostępu do Państwa danych osobowych;
- żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
- żądania usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
- żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
- do przenoszenia Państwa danych osobowych;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeżeli taka zgoda została wyrażona).

10. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez firmę przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy / o zobowiązaniu do podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Państwa swoich danych osobowych nie jesteśmy w stanie zrealizować określonego celu przetwarzania, np. podejmowania działań marketingowych czy zawarcia / realizacji umowy (w tym sprzedaży).

12. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

z powazaniem

Beata Grekel

Upominek naKONTAKT
©    Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
Wygląd:
Polski English German
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia w Twojej przeglądarce.